Rekrutacja

 

Informacje na temat rekrutacji 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych  zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

 

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

 

Oferta edukacyjna Technikum nr 18  dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

 

Klasa I A Technik weterynarii

Klasa I B Technik weterynarii

Klasa I C Technik optyk

Klasa I D Technik ortopeda

 

 

 

 

 

Informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl, w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 777 77 77.