Ubezpieczenie dla uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Należy wejść w poniższy link, w którym znajdują się wszystkie informacje na temat warunków ubezpieczenia.

Rodzic/opiekun dokonuje wyboru oferty oraz wypełnia dokumenty i wpłaca podaną kwotę na wyznaczone konto.

Szkoła nie zajmuję się obsługą ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia w innej firmie prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentu do wychowawcy klasy.

 

Ubezpieczenie NNW dla Uczniów TECHNIKUM nr 18