technik weterynarii
Nazwa zawodu
Technik weterynarii

Technik weterynarii jest uprawniony do wykonywania wszystkich czynności niewymagających specjalistycznej wiedzy medycznej – czyli w tym wypadku wykształcenia weterynaryjnego. Może podawać leki wydawane bez recepty lub te przepisane przez lekarza weterynarza. Technik weterynarii wykonuje także zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próbki do badań laboratoryjnych, a w razie potrzeby udziela zwierzętom pierwszej pomocy.

 

 

 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych,
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt,
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych,
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt,
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi,
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych,
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • zakładanie opatrunków i udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • przeprowadzanie szczepień zwierząt,
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego.
Zatrudnienie

Technik weterynarii może znaleźć zatrudnienie w:

 • lecznicach,
 • przychodniach dla zwierząt,
 • w punktach weterynaryjnych,
 • zakładach higieny weterynaryjnej,
 • laboratoriach weterynaryjnych,
 • stadninach koni,
 • ogrodach zoologicznych,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • fermach,
 • gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,

Technik Weterynarii może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. Może prowadzić samodzielne gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem. Może również pracować jako trener, specjalista w zakresie opieki i zabiegów kosmetycznych u małych zwierząt, pracownik sklepu z artykułami dla zwierząt.

Cechy idealnego kandydata

By pracować jako technik weterynarii, musisz kochać zwierzęta i przyrodę oraz chcieć je chronić. Nie możesz też bać się zwierząt – to oczywiste. Bardzo przyda ci się zainteresowanie biologią i chemią oraz wrodzona potrzeba niesienia pomocy potrzebującym – w tym przypadku zwierzętom.

Nie bez znaczenia jest również dobra kondycja fizyczna, niekiedy będziesz musiał bowiem użyć siły, np. by przenieść chore zwierzę. W swojej pracy nie raz spotkasz cierpiące stworzenie, ale musisz być w stanie zachować profesjonalizm i spokój, nawet w emocjonalnych sytuacjach – dobrze więc, jeśli jesteś osobą odporną psychicznie.

Choć praca ta polega na niesieniu pomocy zwierzętom, dużo czasu spędzać będziesz z innymi ludźmi. Jeśli jesteś osobą kontaktową, łatwo odnajdziesz się w pracy zespołowej.