Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest to wyjątkowa szansa szczególnie dla uczniów klas maturalnych i klas IV; w ubiegłorocznej edycji senaty 64 wyższych uczelni państwowych przyznały laureatom i finalistom eliminacji szczebla centralnego indeksy na kierunki przyrodnicze ( lista uczelni dostępna na stronie OWE).
Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko rozumianą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z takich dziedzin jak:
• ekologia klasyczna,
• wody i ich ochrona,
• gleby i ich ochrona,
• gospodarka rolna i leśna,
• żywność i zdrowie,
• ochrona przyrody,
• powietrze i jego ochrona,
• gospodarka odpadami,
• ha/as, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
• aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Termin zawodów na etapie szkolnym jest ustalony w całej Polsce na dzień 9 stycznia o godz. 10:00 (poniedziałek).

• Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zamkniętych pytań.

• W wypadku uczniów niepełnoletnich wymagana ZGODA rodziców lub opiekunów na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie ze wskazaniami MEN).


• Prosimy zgłaszać się do swoich nauczycieli biologii do końca tego tygodnia, tj. do 16.12.22.

• Regulamin i inne informacje wywieszone w gablocie obok sali 30 na parterze Szkoły oraz dostępne na stronie www.ekoolimpiada.pl